Naslovna Baza U središtu O projektu Komentari
Uputstvo
 

DALJA TRANSFORMACIJA MEDIJA U DRŽAVI
Pomoćnica ministra kulture za informisanje Nataša Vučković Lesendrić najavila je krajem protekle godine da će u 2010. biti usvojena Strategija razvoja i nastavljena transformacija medija u Srbiji. „Očekujemo da će Vlada predložiti Skupštini u toku naredne godine novi zakon o Tanjugu, poništiti postojeći i doneti novu uredbu o Radio Jugoslaviji i o Jugoslovenskom pregledu“, rekla je pomoćnica ministra Vučković Lesendrić.   Ministarstvo kulture očekuje takođe da se pred parlamentom nađu i izmene i dopune Zakona o radiodifuziji i Zakon o nedozvoljenom objedinjavanju i transparentnosti vlasništva javnih glasila, najavila je Vučković Lesendrić.
 

 

 

 

 

 

 

 

 
E-mail: novinari@novinari.rs