Naslovna Baza U središtu O projektu Komentari
Uputstvo
 


EVROPSKI NOVINSKI KONGRES U BEČU

Evropski novinski kongres biće održan od 25. do 27. aprila 2010. godine u Beču. Urednici, novinari, dizajneri i ostali saradnici štampe predstaviće najnovije koncepte, trendove, informacije i najbolje evropske novine.

Težište ovogodišnjeg kongresa biće na lokalnom novinarstvu.

Novinski izdavači će u Beču raspravljati o finansiranju štampe i novim finansijskim modelima i rešenjima za opstanak štampanih izdanja.

Urednici evropskih novina će govoriti o (ne)zavisnosti novinarstva i radu pod stalnim uticajem privrede, politike, prava i društva.

Sve informacije o kongresu mogu se naći na www.newspaper-congress.eu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E-mail: novinari@novinari.rs