Naslovna Baza U središtu O projektu Komentari
Uputstvo
 


KONKURS ZA UREDNIKA RADIO PANČEVA

Redovni konkurs za glavnog i odgovornog urednika Radio Pančeva raspisan je 29. januara 2010. Prijave se mogu predavati do 16. februara.  


Pored opštih uslova, predviđenih Zakonom, kandidat treba da ima najmanje 5 godina uredničkog iskustva na radiju ili televiziji, da u oblasti javnog informisanja nije povredio pravila struke i profesionalne etike i da ima završen IV, VI ili VII stepen stručne spreme.


Uz prijavu na konkurs, kandidat treba da dostavi i dokaze o ispunjavanju uslova, plan i program rada i kratku radnu biografiju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E-mail: novinari@novinari.rs