Naslovna Baza U središtu O projektu Komentari
Uputstvo
 


PRODUŽEN ROK KONKURSA ZA ISTRAŽIVAČKE PRIČE

Zbog brojnih molbi novinara koji nisu uspeli da u konkursnom roku dostave predloge tema za istraživačke priče, Centar za istraživačko novinarstvo NUNS-a odlučio je da za nedelju dana produži rok za dostavu prijava. Tako će se prijave za finansiranje istraživačkih priča primati zaključno do 15. februara 2010. godine.

Pošto je pristigao veći broj prijava, veoma zanimljivo predloženih obrada društvenih problema i fenomena, ali koji ne odgovaraju pravilima ovog konkursa, podsećamo vas da se konkursom traže  NOVE  i ORIGINALNE teme u kojima novinari odlaze iza vesti, duboko i sistemski istražuju neku temu od JAVNOG INTERESA. Te teme često uključuju KRIMINAL, KORUPCIJU, ili neke druge NEZAKONITOSTI, predočavajući ono što su određene osobe, kompanije, ili vladine institucije želele da PRIKRIJU od javnosti. Posebno su preporučene inovativne metode u izveštavanju, kao što je korišćenje CAR tehnika. Nije dovoljno uraditi “ISTRAŽIVANJE” bilo koje pojave u društvu i po uzoru na naučno-istraživački rad predstaviti rezultate “istraživanja”, već je veoma važno dokazati neku nezakonitost, nemar i nebrigu državnih organa, korupciju, ili kriminal.

Popunjeni prijavni formular sa kopijom jednog prethodno objavljenog novinarskog rada (novinski tekst se može poslati elektronski sa web adresom ili u pdf formatu, dok radijski ili televizijski prilog treba postaviti na neki server, kao što je Youtube i poslati uz aplikaciju) i kraćom biografijom treba dostaviti na e-mailkonkurs@cins.org.rs ili preporučenom poštom na sledeću adresu:

Nezavisno udruženje novinara Srbije – Centar za istraživačko novinarstvo

Resavska 28/II

11000 Beograd

Uz napomenu: Konkurs IR

Aplikacioni formular se može preuzeti sa sajta www.cins.org.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E-mail: novinari@novinari.rs