English
Naslovna Baza U središtu O projektu Komentari
Uputstvo
 

 

Uputstvo za koriscenje funkcije pregleda Novinara:

  • Klikom na ikonu „Pretraga“ ulazimo u prozor za pretragu baze novinara.

 

  • Nakon klika pojavljaje se prozor sa parametrima po kojima možemo da radimo pretragu

 

 

 

  1. Klikom na na prazan kvadrat u listi označavamo da dati parametar učestvuje u pretrazi

2.Kod parametara Staž i Broj Godina unosimo opseg vrednosti koje posmatramo :


- u ovom slucaju trazimo sve novinare koji imaju 10 ili vise godina staza


-u ovom slucaju trazimo sve novinare starosti od 30 – 45 godina

  • Nakon izabranih parametara klikom na
    zadatim kriterijumima pretrage
pojavljuje se spisak novinara koji odgovaraju
  • Ponovnim klikom na „Trazi“ vraćamo se na stranu za biranje kriterijuma.
  • Ukoliko želimo da se vratimo na početni ekran kliknemo na    
(gornji desni ugao prozora)


Uputstvo za koriscenje funkcije statistika novinara :

Klikom na ikonu statistiku otvara se prozor za izbor izveštaja koje zelimo da pogledamo.

Klikom na neki od ponudjenih izveštaja sa leve strane u desnom delu prozora se otvara željeni izveštaj


 

Slanje e-maila pomoću baze podataka:

Nakon pojavljivanja spiska novinara na osnovu željenih parametara, štikliramo novinare kojima želimo da pošaljemo mail. Sa desne strane kucamo tekst koji ćemo poslati tako što ćemo kliknuti na dugme ''Pošalji mail".

 

 

 

 

 

 

 

 
E-mail: novinari@novinari.rs