English
Naslovna Baza U sredistu O projektu Komentari
Uputstvo
 

NUNS: PREPORUKE NISU ZAKON

Nezavisno udruženje novinara Srbije zahteva ozbiljnu javnu raspravu o Nacrtu preporuka za izveštavanje medija o medicini koji je već na prvom javnom predstavljanju izazvao burne reakcije novinara. 

NUNS je javno pozvao Ministarstvo zdravlja, koje je podržalo izradu ovog dokumenta, i članove radne grupe, koja je izradila Nacrt, da što pre zakažu novu debatu kako bi se tekst Preporuka znatno izmenio i poboljšao. Ovo novinarsko udruženje napominje “da Preporuke ne mogu biti pisane u formi zakonskih naredbodavačkih normi, već u duhu kodeksa kako bi bile prihvatljive u sistemu javnog informisanja”.

 “NUNS podržava ideju da novinarska i medijska udruženja u saradnji sa profesionalnim udruženjima medicinskih radnika u formi preporuka ustanove standarde izveštavanja o ovom izuzetno važnom i osetljivom sektoru. Međutim,  takvim dokumentom se ni na koji način ne smeju ugrožavati novinarske i medijske slobode regulisane Zakonom o javnom informisanju, Kodeksom novinara srbije i međunarodnim konvencijama. Pored toga, u ovaj dokument treba ugraditi i prava i obaveze propisane Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja”, navodi se u saopštenju NUNS-a.

 

 

 
 
E-mail: novinari@novinari.rs